Stichting Leerstoel Textiel

heeft als doel het bevorderen en verspreiden van kennis over de sociaaleconomische, culturele, historische en maatschappelijke betekenis van de Nederlandse textielindustrie.

De stichting

Initiatief
Stichting Leerstoel Textiel is een initiatief van Stichting Mommerskwartier te Tilburg. Hierin zijn TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg ondergebracht.

De organisatie is een stichting met de statutaire naam: Stichting Leerstoel Textiel, gevestigd aan Goirkestraat 96, 5046 GN Tilburg.

Bestuur
Voorzitter Gert-Jan de Graaf
Secretaris / penningmeester Errol van de Werdt

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Leerstoel Textiel bestaat uit een tweetal punten, alles in de ruimste zin des woords:

  • Het bevorderen en verspreiden van de kennis over de sociaaleconomische, culturele, historische en maatschappelijke betekenis van de Nederlandse textielindustrie;
  • Het financieren en onderhouden van een passende leerstoel aan een daarvoor in aanmerking komende universiteit.

Werkwijze
De Stichting Leerstoel Textiel tracht haar doel te bereiken door:
  • Het (doen) organiseren van bijeenkomsten, lezingen etc. over de Nederlandse textielindustrie;
  • Het werven van fondsen en donaties ten behoeve van de realisatie van het doel van de stichting;
  • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Beleidsplan
In de periode 2015-2018 wil de Stichting Leerstoel Textiel (fondsen werven om) een bijzondere leerstoel te realiseren aan een daarvoor in aanmerking komende universitaire omgeving. Vooralsnog is Tilburg University hiervoor de meest voor de hand liggende universiteit. De leerstoel zal zich bezighouden met de sociaaleconomische en maatschappelijke etc. betekenis van de Nederlandse textielindustrie (1800-2000), en in het bijzonder met de textielindustrie in Midden-Brabant. Hoewel er in de loop der jaren al een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek is gedaan naar allerlei facetten van de textielindustrie, is er tot op heden geen leerstoel geweest die zich specifiek richtte op het wetenschappelijk onderzoek naar de textielindustrie.

De financiering zal te realiseren zijn met fondsenwerving en sponsoring. Daarvoor zal ook worden samengewerkt met particulieren en organisaties op het gebied van textiel(geschiedenis). Zie ook het Meerjarenbeleidsplan.

Kamer van Koophandel
Stichting Leerstoel Textiel is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder inschrijvingsnummer 64096378

Fiscaal nummer
Het fiscale nummer van Stichting Leerstoel Textiel is 855520334

Bankrekening
NL66 RABO 0307 3189 23 ten name van Stichting Leerstoel Textiel te Tilburg

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting Leerstoel Textiel ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ANBI
De Stichting heeft ANBI status.
Download
Jaarverslag en jaarrekening 2015-2016
Download
Het beleidsplan

Steun de stichting

De stichting is geheel afhankelijk van giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten. Wilt u een steentje bijdrage of heeft u een vraag? Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op met u.
Please enable javascript to use this contact form.
bel mij terug

Gezichten

Teksten
Gert-Jan de Graaf
Voorzitter
Teksten
Errol van de Werdt
Secretaris / penningmeester
Teksten
Astrid de Beer
Projectleider

Contact

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken, kunt u contact opnemen via ons e-mail adres: info@stichtingleerstoeltextiel.nl

Kamer van Koophandel
Stichting Leerstoel Textiel is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder inschrijvingsnummer 64096378

Fiscaal nummer
Het fiscale nummer van Stichting Leerstoel Textiel is 855520334